Medlemskap

Medlemskap i Balingsta Hembygdsförening kostar 100 kr/pers och år. Endast vuxna behöver betala medlemsavgift, barnen i hushållet ingår i avgiften för de vuxna.

Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 170807-2

alternativt via Swish nr 1231625169

Ange namn på de medlemmar avgiften avser.